É só escolher a data e viajar.

Celodenný výlet Modra- Červený kameň

 

 Návšteva remeselných dielní s najdlhšou tradíciou na Slovensku, kde sa vyrába jedinečná modranská majolika. Po komentovanej prehliadke v dielňach nás už čaká presun do historického mestečka Modra, ktoré je plné zaujímavých miest a príbehov. Popoludní návšteva hradu Červený kameň, kde počas prehliadky spoznáme nielen jeho históriu, ale tiež dobový interiér šľachtického zariadenia od obdobia renesancie po obdobie secesie. Na spiatočnej ceste možnosť navštíviť lokálne vinárstvo a ochutnať miestne víno.

 

TERMÍNY: 21.05.2021, 04.06.2021, 26.06.2021

 

CENA: 45€/osoba

 

CENA ZAHŔŇA:

  * dopravu súkromným autobusom

  * sprievodcu CK Kwayela travel

  * exkurziu v Slovenskej ľudovej majolike (prehliadka so sprievodcom)

  * vstupenka do hradu Červený kameň (prehliadku so sprievodcom)

  * poistenie CK proti insolventnosti

 

     ** vzhľadom na aktuálnu situáciu odporúčame účastníkom zájazdu mať so sebou rúško, v autobuse bude k dispozícii dezinfekčný roztok a dodržané všetky hygienické predpisy

jEDNODŇOVÉ VÝLETY